Czym różni się placówka własna banku od placówki partnerskiej?

placówka partnerskaPatrząc na ulice polskich miast widzimy wiele placówek banków, ale klienci często w ogóle nie są w stanie rozpoznać, czy dany punkt handlowy jest placówką należącą stricte do banku, czy też jest to tylko placówka partnerska. W większości przypadków placówka partnerska tylko nieznacznie lub nawet w ogóle, nie różni się od placówki własnej banku. Inna natomiast może być jej oferta oraz jej zakres.
Banki podpisują z przedsiębiorcami umowy franczyzowe, na mocy których powstają placówki partnerskie. Bank oddaje do dyspozycji franczyzobiorcy swoje logo, nazwę kolorystykę itp. Natomiast w zamian za to, franczyzobiorca płaci za licencję. Dzięki zawartym umowom franczyzowym najczęściej placówki partnerskie banków wizualnie wyglądają tak, jak placówki własne. Dzieje się tak z uwagi na zapisy umowy. Zwykle to sam bank wyposaża w sprzęt i meble placówkę partnerską, dostarcza jej materiały promocyjne, chociażby oklejenie witryny okiennej. Placówka partnerska pracuje z wykorzystaniem takich samych druków i formularzy, co oddział banku.

Praca w placówce partnerskiej banku

Zatrudnianie w placówkach partnerskich banków musi odbywać się na zasadach wyznaczonych przez bank macierzysty. Oznacza to, że przedsiębiorca będący właścicielem placówki partnerskiej banku nie ma możliwości zatrudnienia na stanowisku doradcy czy kasjera dowolnie wybranej osoby, bowiem każdego kandydata do pracy musi uprzednio zaakceptować bank. Taki kandydat otrzymuje określone uprawnienia do obsługi systemów bankowych, wykorzystywanych w placówce partnerskiej. Każda dziedzina funkcjonowania placówki partnerskiej banku podlega ścisłej jego kontroli. Nawet ekspozycja materiałów reklamowych banku w placówce partnerskiej musi odbywać się zgodnie z wytycznym banku.

Jakie ograniczenia ma placówka partnerska?

W funkcjonowaniu placówek partnerskich banków występują pewne ograniczenia, które najczęściej odnoszą się do posiadania uprawnień przez placówkę do organizowania sprzedaży pewnych produktów. Placówki najczęściej nie mają prawa sprzedawać klientom produktów wysokospecjalistycznych, do których zalicza się produkty hipoteczne i inwestycyjne. W placówkach bankowych działających w systemie franczyzowym często możemy nie zaciągnąć kredytu hipotecznego, bowiem nie będą one miały takich uprawnień. Wszystkie pozostałe usługi placówki partnerskie banków świadczą w dokładnie taki sam sposób i na tym samie poziomie co oddziały bankowe. Co więcej, mają one możliwość stosowania dodatkowych, atrakcyjnych dla klientów promocji, w ramach obowiązującej oferty produktów finansowych. Jak można się domyślić, takie akcje promocyjne muszą wpierw uzyskać akceptację banku.

Ogólnie rzecz ujmując można powiedzieć, że właściciel placówki partnerskiej banku jest na pozycji jednostki zależnej od banku macierzystego, a więc podlega kontroli banku i musi utrzymywać standardy, zgodne z powszechnie obowiązującymi w danej sieci bankowej.

Niejednokrotnie placówki partnerskie banku prowadzą obsługę wyłącznie klientów indywidualnych, a nie firmowych. Przedsiębiorcy chcący skorzystać z usług banku muszą udać się w takiej sytuacji do oddziału banku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *