Historia franczyzy w Polsce

historia franczyzyFranczyza w Polsce ma krótką historię, bowiem taki system prowadzenia działalności w naszym kraju istnieje od niedawna. Jak wiele innych rzeczy, również i franczyza dotarła do nas z Zachodu. Pierwszą firmą otwartą w sieci franczyzowej była drogeria i perfumeria Yves Rocher, francuskiej sieci. Dopiero później franchising stał się popularny na polskim rynku gastronomicznym. W chwili obecnej, po kilkunastu latach praktyki, franchising zyskuje coraz więcej zwolenników, a nawet entuzjastów.

Historia franczyzy w Polsce rozpoczyna się w 1989 roku, czyli w czasie ogromnych przemian gospodarczych i ustrojowych w Polsce.

W tym właśnie roku pierwszy franczyzobiorca prywatny otworzył na licencji francuskiej sieci Yves Rocher, pierwszą perfumerię. W dwa lata później powstał pierwszy polski franczyzodawca. Była to marka Mr Hamburger, która w kolejnych latach prowadziła intensywną ekspansję franczyzową w naszym kraju.

Dopiero w 2000 roku powstała Polska Organizacja Franczyzodawców, skupiająca firmy i korporacje, które udzielały licencji franczyzowej na terenie naszego kraju. W tym samym czasie liczba sieci franczyzowych przekroczyła 100.

W rok później powstał portal Franchising.pl, który podejmował tematykę wszechstronnych aspektów franchisingu. W 2002 roku stworzono pierwszy Raport o franczyzie w Polsce, a jego twórcą był PROFIT. W 2003 roku zadebiutowało na naszym rodzimym rynku pismo będące magazynem, pod nazwą Franchising Info. Odbył się również pierwszy Ogólnopolski Salon Frachisingu. W 2004 roku nastąpił przełom w zakresie polskiego franchisingu, bowiem nasze rodzime sieci uzyskały w końcu przewagę nad zagranicznymi franczyzodawcami. Pozostało ich już tylko 30%. W 2006 roku istniało już w Polsce 300 systemów franczyzowych, a inwestycje franczyzobiorców w ciągu jednego roku przekroczyły 1 mld zł.

W 2007 roku rozpoczął się eksport polskich systemów franczyzowych za granicę.

W 2008 roku liczba systemów tego typu przekroczyła w naszym kraju liczbę 500. W 2010 roku Polska Organizacja Franczyzodawców została członkiem European Franchise Federation. W 2011 roku oszacowano, że średnia wielkość inwestycji w biznes franczyzowy wynosi 241 tys. zł.
Cała historia funkcjonowania franczyzny polskiej i zagranicznej w naszym kraju trwa od ponad 20 lat. W tym czasie nastąpił zdecydowany rozwój systemów franczyzowych. Największe znaczenie dla dynamiki rozwoju franchisingu w Polsce miało otwarcie rynku dla nowych przedsiębiorstw, zarówno z kraju, jak i spoza naszych granic. Takie kroki w biznesie ostatecznie przełamały dotychczasowy monopol państwa na prowadzenie w Polsce działalności gospodarczej.
Wśród pierwszych franczyzodawców w Polsce wymienia się perfumerię francuską Yves Rocher, jak i amerykańskiego McDonald`sa. W ciągu kilku ostatnich lat sieć gastronomiczna McDonald`sów rozwinęła się wprost spektakularnie. Pierwsza restauracja na licencji franczyzowej McDonald`s powstała w Bydgoszczy w 2004 roku. Miało to miejsce dwa lata po pojawieniu się na polskim rynku marki Mc Donlad`s.
Pierwszych śladów franczyzy w Polsce należy poszukiwać w czasach PRL-u, kiedy to inicjatywa prywatna przedsiębiorców pomagała w skutecznym ograniczaniu niektórych absurdalnych przepisów istniejących w ówczesnej, rodzimej gospodarce.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *