Jak długo trwa otwarcie placówki partnerskiej banku?

Prowadzenie własnego banku jest marzeniem wielu osób, które związane są w pewien sposób z branżą finansową. Często do planów założenia banków dochodzą osoby, które pracowały już w instytucjach finansowych i dobrze znają taki rynek. Z resztą, takim ludziom najłatwiej przyjdzie prowadzić bank, jeśli tylko spełnią odpowiednie kryteria.

W Polsce otwarcie nowego, własnego banku jest w wielu przypadkach niemożliwe, z uwagi na wymagania kapitałowe. Trzeba mieć kilka milionów kapitału zakładowego, aby stworzyć własny bank pod nową marką. Jednakże, to nie jedyny sposób na otwarcie banku. Można małym nakładem środków stać się „dyrektorem własnego banku”. Wystarczy w tym celu otworzyć placówkę partnerską banku.

Jak długo trwa cała procedura zakładania placówki partnerskiej?

Cóż, jednoznaczna odpowiedź na to pytanie jest bardzo trudna. Dzieje się to z uwagi na fakt, że czas potrzebny do otwarcia placówki partnerskiej banku zależy w dużej mierze od osoby, która składa taki wniosek o współpracę w wybranym banku.

Większość instytucji bankowych w Polsce ma swoje własne systemy franczyzowe dlatego też wystarczy wybrać taki system, który zdecydowanie będzie nam najbardziej odpowiadał swoimi warunkami.

Czas od chwili złożenia wniosku o franczyzę do uruchomienia placówki bankowej trwa mniej więcej kilka miesięcy.

W tym czasie przyszły franczyzobiorca musi wybrać lokal i uzyskać jego akceptację w banku macierzystym. Lokal powinien oczywiście posiadać odpowiednią, atrakcyjną lokalizację. Następnie, należy dokonać jego adaptacji na potrzeby banku.

Często banki franczyzodawcy udostępniają pewną pulę środków na zaaranżowanie placówki partnerskiej banku, aby wyglądała ona niemalże identycznie, jak własny oddział bankowy. Sprawia to, że klienci wykazują większe zaufanie do samych placówek partnerskich.

Placówka partnerska musi mieć samodzielnych pracowników.

Ich rekrutacja leży w gestii właściciela placówki, stąd też na to zadanie należy przeznaczyć określoną ilość czasu. Kandydatów na pracowników placówki zatwierdza ostatecznie bank macierzysty. Muszą mieć oni odpowiednie kwalifikacje do pracy na danym stanowisku w placówce partnerskiej. Następnie, w placówce wdrażany jest system elektroniczny, dlatego też należy podpisać umowę z operatorem sieci internetowej. Wszystkie te procesy – wybór lokalizacji placówki, jej adaptacja dla potrzeb banku, zatrudnienie ludzi oraz stworzenie warunków do działania wewnętrznego systemu finansowego banku zajmują najwięcej czasu.

Jeśli franczyzobiorca zsynchronizuje wszystkie działania prowadzące do otwarcia własnej placówki bankowej, może ją otworzyć nawet w jeden miesiąc, albo jeszcze krócej.

Przyjmuje się jednak, że średnio wynajęcie lokalu i doprowadzenie go do stanu używalności pod placówkę bankową, zatrudnienie ludzi i wyposażenie swojego banku, zajmuje około 1,5 miesiąca do dwóch.

W niektórych systemach franczyzowych otwarcie placówki partnerskiej trwa jeszcze dłużej – 3-4 miesiące.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *