Tag Archives: placówka bankowa

czy opłacalne

Czy otwarcie placówki partnerskiej banku jest opłacalne?

Franczyza bankowa staje się coraz bardziej popularna w Polsce, ponieważ banki o wiele chętniej decydują się na otwarcie placówki partnerskiej niż własnego oddziału. Takie działanie przynosi im korzyści finansowe, a z drugiej strony nie pociąga wysokich kosztów własnych. Choć bank płaci pewną część partnerowi za otwarcie swojej placówki, to jednak koszty te są znacznie niższe, niż w przypadku zorganizowania od podstaw własnego oddziału bankowego.

lokal na placowke

Lokal na placówkę banku – jakie warunki powinien spełniać?

Lokal, w którym ma zostać otwarta placówka partnerska w ramach franczyzy bankowej, powinien spełniać określone wymagania, nie tylko lokalizacyjne, ale również standardy wyposażenia.

Przede wszystkim, większość banków macierzystych mających swoje własne systemy franczyzowe wymaga, aby placówka partnerska, jaką zakłada franczyzobiorca, znajdowała się w korzystnej lokalizacji.

kredyty

Jakie usługi będzie mógł zaproponować Klientom fanczyzobiorca bankowy?

W zdecydowanej większości przypadków placówki partnerskie banków oferują tożsame produkty finansowe, takie jak oddziały bankowe. Nie ma w tym względzie większych różnic. Bywa, że banki nie pozwalają franczyzobiorcom na udostępnianie klientom produktów specjalistycznych. Czasami placówki partnerskie nie mogą udzielać kredytów hipotecznych, albo na przykład mają prawo wyłącznie do obsługi klientów prywatnych, zaś klienci firmowi są już obsługiwani tylko przez oddziały należące do banków.

W jaki sposób bank gwarantuje bezpieczeństwo placówki?

Napady na banki i placówki partnerskie banków w wielu miastach w Polsce mają miejsce coraz częściej. Nie wiadomo, czy to przestępców przybyło i stali się oni bardziej zuchwali, czy może winą za ten stan rzeczy obarczona powinna być zła ochrona placówki i oddziału banków. W jaki sposób bank franczyzodawcy zapewnia bezpieczeństwo placówki, chociażby na wypadek kradzieży i włamania, czy innych zdarzeń losowych? Każdy bank prowadzi w tym względzie nieco inną politykę.

banki franczyza

Franczyza bankowa – jakie banki oferują taką możliwość?

Banki ograniczają w ostatnim czasie możliwość otwierania własnych placówek bankowych, co nie oznacza, że wstrzymały one rozbudowywanie sieci dostępnych punktów dla klientów. Wiele banków w Polsce ma swoje własne programy franczyzowe, w ramach których każdy przedsiębiorca może nawiązać współpracę z wybranym bankiem i na jej podstawie otworzyć agencję bankową lub placówkę partnerską.

Gdzie można otwierać placówki partnerskie banków?

Placówki partnerskie banków, wraz z ich agencjami i oddziałami własnymi, tworzą gęstą sieć bankową, z której śmiało mogą korzystać sami klienci. Gdyby bank miał obsługiwać klientów wyłącznie za pośrednictwem własnych oddziałów bankowych, sieć detaliczna byłaby znacznie bardziej skurczona, niż ma to miejsce w chwili obecnej. Największe banki w Polsce mocno rozwijają swoją sieć franczyzową po to, aby móc trafiać do wszystkich grup swoich klientów, nawet w mniejszych miejscowościach, czy na osiedlach większych miast.

placówka partnerska

Czym różni się placówka własna banku od placówki partnerskiej?

placówka partnerskaPatrząc na ulice polskich miast widzimy wiele placówek banków, ale klienci często w ogóle nie są w stanie rozpoznać, czy dany punkt handlowy jest placówką należącą stricte do banku, czy też jest to tylko placówka partnerska. W większości przypadków placówka partnerska tylko nieznacznie lub nawet w ogóle, nie różni się od placówki własnej banku. Inna natomiast może być jej oferta oraz jej zakres.
Banki podpisują z przedsiębiorcami umowy franczyzowe, na mocy których powstają placówki partnerskie. Bank oddaje do dyspozycji franczyzobiorcy swoje logo, nazwę kolorystykę itp. Natomiast w zamian za to, franczyzobiorca płaci za licencję. Dzięki zawartym umowom franczyzowym najczęściej placówki partnerskie banków wizualnie wyglądają tak, jak placówki własne. Dzieje się tak z uwagi na zapisy umowy. Zwykle to sam bank wyposaża w sprzęt i meble placówkę partnerską, dostarcza jej materiały promocyjne, chociażby oklejenie witryny okiennej. Placówka partnerska pracuje z wykorzystaniem takich samych druków i formularzy, co oddział banku.

koszty placówki bankowej

Koszty związane z otwarciem placówki bankowej we franczyzie?

Różne systemy franczyzowe w Polsce mają odmienne wymagania dotyczące zasobów kapitałowych franczyzobiorcy koniecznych na start jego działalności franczyzowej. Jeśli chodzi o franczyzę bankową, to banki mają zróżnicowane wymagania w tym zakresie. Własną placówkę bankową można założyć już za kilka lub kilkanaście tysięcy złotych, a inne banki będą wymagać wkładu własnego na poziomie nawet 200 tys. zł.