Tag Archives: placówka partnerska

Czy bank wspiera partnera franczyzobiorcę w akcjach marketingowych?

Prowadzenie własnej placówki bankowej wymaga jej promowania w lokalnej społeczności, wśród potencjalnych klientów. Jeśli placówka partnerska banku nie będzie powszechnie znana i nie będzie zdobywała sukcesywnie zaufania konsumentów, nie będzie zarabiała na siebie. Stąd też właściciel takiej placówki powinien się mocno zaangażować w prowadzenie lokalnych akcji marketingowych. Jak można się domyślać, ich skuteczność zależy od zastosowanych narzędzi marketingowych, a na te bardzo często należy posiadać zwiększone środki finansowe.

placówka partnerska

Czym różni się placówka własna banku od placówki partnerskiej?

placówka partnerskaPatrząc na ulice polskich miast widzimy wiele placówek banków, ale klienci często w ogóle nie są w stanie rozpoznać, czy dany punkt handlowy jest placówką należącą stricte do banku, czy też jest to tylko placówka partnerska. W większości przypadków placówka partnerska tylko nieznacznie lub nawet w ogóle, nie różni się od placówki własnej banku. Inna natomiast może być jej oferta oraz jej zakres.
Banki podpisują z przedsiębiorcami umowy franczyzowe, na mocy których powstają placówki partnerskie. Bank oddaje do dyspozycji franczyzobiorcy swoje logo, nazwę kolorystykę itp. Natomiast w zamian za to, franczyzobiorca płaci za licencję. Dzięki zawartym umowom franczyzowym najczęściej placówki partnerskie banków wizualnie wyglądają tak, jak placówki własne. Dzieje się tak z uwagi na zapisy umowy. Zwykle to sam bank wyposaża w sprzęt i meble placówkę partnerską, dostarcza jej materiały promocyjne, chociażby oklejenie witryny okiennej. Placówka partnerska pracuje z wykorzystaniem takich samych druków i formularzy, co oddział banku.

koszty placówki bankowej

Koszty związane z otwarciem placówki bankowej we franczyzie?

Różne systemy franczyzowe w Polsce mają odmienne wymagania dotyczące zasobów kapitałowych franczyzobiorcy koniecznych na start jego działalności franczyzowej. Jeśli chodzi o franczyzę bankową, to banki mają zróżnicowane wymagania w tym zakresie. Własną placówkę bankową można założyć już za kilka lub kilkanaście tysięcy złotych, a inne banki będą wymagać wkładu własnego na poziomie nawet 200 tys. zł.

franczyzabankowa

Jak otworzyć placówkę banku krok po kroku?

franczyzabankowaPlacówka banku funkcjonuje w przeważającej ilości przypadków dokładnie w ten sam sposób, jak placówka własna banku. Partnerem banku może w praktyce zostać każdy, kto ma do tego odpowiednie umiejętności chęć prowadzenia własnej działalności gospodarczej.Zobacz jak otworzyć taką placówkę krok po kroku.