W jaki sposób bank gwarantuje bezpieczeństwo placówki?

Napady na banki i placówki partnerskie banków w wielu miastach w Polsce mają miejsce coraz częściej. Nie wiadomo, czy to przestępców przybyło i stali się oni bardziej zuchwali, czy może winą za ten stan rzeczy obarczona powinna być zła ochrona placówki i oddziału banków. W jaki sposób bank franczyzodawcy zapewnia bezpieczeństwo placówki, chociażby na wypadek kradzieży i włamania, czy innych zdarzeń losowych? Każdy bank prowadzi w tym względzie nieco inną politykę.

Generalnie można powiedzieć, że w zasadzie każda nowo otwarta placówka partnerska banku powinna spełnić wymogi bezpieczeństwa, jakie zostały ustalone w umowie franczyzowej z bankiem. Przede wszystkim chodzi tu o odpowiednie zabezpieczenie gotówki trzymanej w banku. Wszystkie środki finansowe znajdujące się w placówce franczyzowej banku powinny być przechowywane w bezpiecznym sejfie. Z kolei, sam lokal placówki powinien posiadać określone ubezpieczenie. Niektóre banki franczyzowe wymagają, aby placówka partnerska znajdowała się pod całodobową ochroną i posiadała monitoring.

Ubezpieczenia placówek bankowych powinny zawierać ryzyka związane nie tylko z rabunkiem gotówki w placówce, ale również w transportowaniu pieniędzy do i z placówki. Dobrze by było, aby polisa ubezpieczeniowa dodatkowo obejmowała kradzież z włamaniem do placówki partnerskiej banku.

W zakresie bezpieczeństwa agencji bankowej np. Eurobank wymaga, aby partner złożył wystawiony przez siebie weksel in blanco, poręczony przez minimum jedną osobę. Weksel zostanie zwrócony partnerowi banku po upływie określonego w umowie czasu.

W placówce partnerskiej banku powinny znaleźć się urządzenia, przeznaczone do ciągłego i czasowego przechowywania gotówki. Ich odporność na włamanie określa norma PN-EN 14450:2003.

Wśród tych urządzeń wymienia się: dyspensery, multisejfy, moduły depozytowe oraz recyklery. Takie maszyny są dziś na wyposażeniu zdecydowanej większości placówek bankowych. Nie tylko są w stanie odpowiednio chronić gotówkę przed kradzieżą, ale dodatkowo zapobiegają bardzo skutecznie wszelkim błędom przy wypłacie i pomyłkom, jakie mogą zostać nieopatrznie popełnione przez samych kasjerów.

Pracę banków i samych placówek partnerskich banków, działających na podstawie umów franczyzowych, wspomagają najnowsze technologie. To dzięki nim skala kradzieży pieniędzy w bankach może ulec zmniejszeniu.

Czynnikiem bezpieczeństwa w placówkach partnerskich banków jest również umieszczenie w widocznym dla wszystkich odwiedzających placówkę klientów, miejscu informacji o zainstalowaniu systemu alarmowego oraz systemów zapisu wizualnego na zewnątrz obiektów bankowych, instalowaniu w obiektach bankowych pomieszczeń przejściowych, tak zwanych śluz bezpieczeństwa, w których istnieje możliwość zatrzymania sprawcy bezpośrednio po napadzie, a także zastosowania zabezpieczeń technicznych uniemożliwiających wejście sprawcy do pomieszczenia kasowego i zastosowania rozwiązań umożliwiających ustalenie sprawcy napadu w wyniku przekazanych wraz z gotówką pakietów kontrolnych z farbą lub nadajnikiem GPS.

One thought on “W jaki sposób bank gwarantuje bezpieczeństwo placówki?”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *